AMDANAT TI

Byddwn yn gweithio gyda chi os ydym yn argyhoeddedig y gallwn helpu.

I'ch helpu i benderfynu a ydym yn cyfateb yn berffaith, dyma rai awgrymiadau i chi.

Byddem yn gweithio’n dda gyda’n gilydd os:

Mae gwerth yn bwysicach i chi na chost.

Rydych chi’n barod i wrando ar eraill a gweithredu’n unol â hynny.

Rydych chi’n cymryd cyfrifoldeb personol am ble rydych chi nawr.

Rydych chi’n cael eich ysgogi i wneud gwahaniaeth hirdymor gwirioneddol i’ch busnes.

Rydych yn derbyn na fyddwch yn gweld canlyniadau ar unwaith ac mae ymdrech yn gysylltiedig â hynny.

Rydych chi wedi ymrwymo i weithio gyda ni a chymryd perchnogaeth bersonol.

Rydych yn neilltuo amser i gyfarfod ac i weithio ar y camau gweithredu a nodwyd.

Mae gennych chi ddiddordeb yn eich cleientiaid ac eisiau gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau.

Cysylltwch â ni i drefnu cyflwyniad 30 munud am ddim.