AMDANOM NI

Ein hangerdd yw darparu atebion busnes fforddiadwy a hyfyw.

Ein hangerdd yw cefnogi a gweithio gydag unigolion mewn gwasanaethau proffesiynol sy’n ymwneud â datblygu busnes, perchnogion busnes a/neu aelodau bwrdd microfusnesau, busnesau bach a chanolig a sefydliadau mawr i ddarparu datrysiadau busnes fforddiadwy a hyfyw.

Owain

Director
Coaching, mentoring and business support.

Maes arbenigol Owain yw darparu hyfforddiant, mentora a chymorth busnes i gleientiaid sydd angen gwella rheolaeth amser, tyfu, cynyddu elw a newid cyfeiriad strategol. Mae ganddo 32 mlynedd o brofiad o weithio gyda busnesau tra yn NatWest Bank.

Gan ei fod yn allblyg, mae Owain yn mwynhau cyflwyno a pherfformio. Mae’n egnïol, wedi’i ysgogi, yn optimistaidd ac yn flaengar ac oherwydd y nodweddion hyn mae’n gweld cyfle i wella’n reddfol.

level-7-certificate-for-executive-and-senior-level-coaches-and-mentors-8589-21

Arbenigeddau:

Hyfforddi, Mentora, Cyflwyniadau, Meithrin Perthynas, Atebion Cyrion.