CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Rydym yn weithgar ar gyfryngau cymdeithasol.

Tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol

I ddilyn Owain Talks Business Limited ar y Cyfryngau Cymdeithasol ewch i’n tudalennau busnes.

Grwpiau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ein holl grwpiau yn cynnig lle diogel i ofyn cwestiynau a rhannu awgrymiadau a chyngor i fusnesau bach a chanolig.

I gael cefnogaeth gan gymuned Owain Talks Business ymunwch â’n grwpiau.
Mae gennym grwpiau ar LinkedIn a facebook.
Mae gennym ni grŵp Cymraeg ar facebook hefyd.