HYFFORDDI A MENTORA

Hyfforddi gweithredol, hyfforddi busnes, mentora ac atebolrwydd partner.

Ein Cenhadaeth yn Owain Talks Business yw darparu datrysiadau fforddiadwy i fusnesau.
Rydym yn cefnogi Perchnogion Busnes, Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Rheoli ac unigolion mewn gwasanaethau proffesiynol sy’n ymwneud â datblygu busnes.

Mae Hyfforddi a Mentora yn ddelfrydol i chi os ydych chi sydd eisiau gwneud newidiadau neu wedi cyrraedd maen tramgwydd mewn busnes ac nad ydych chi’n gwybod sut i symud ymlaen.

Yn Owain Talks Business Limited rydym yn dilyn cod moeseg EMCC (Cyngor Mentora a Hyfforddi Ewropeaidd) .

emcc-uk-member-logo

Mae gan lawer o unigolion sydd yn eich sefyllfa chi y wybodaeth a’r sgiliau eu hunain, ond na allant neilltuo amser i ddechrau a pharhau â phroses. Y cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw teimlo bod ganddynt bartner i’w dal yn atebol am gamau y maent wedi ymrwymo iddynt.

Yn Hyfforddi Busnes, rwy’n eich helpu i nodi’r broblem(au). Drwy ddefnyddio technegau holi, gallwn eich cefnogi i ddatrys y materion a godwyd gennych.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn archwilio eich gwybodaeth a’ch barn, ac ein rôl ni yw i agor eich meddwl i ffyrdd eraill o edrych ar y broblem(au) heb eu hamlygu.

Mae fy nghyflogi fel Mentor Busnes yn golygu bod gennych fynediad at fy 32 mlynedd o arbenigedd datblygu busnes a gwybodaeth am weithio gyda busnesau o safbwynt bancio, cyllid a chymorth.

level-7-certificate-for-executive-and-senior-level-coaches-and-mentors-8589-21

Yn y ddwy sefyllfa byddwn yn gweithio law yn llaw, ar y cyd ac yn gyfrinachol dros gyfnod penodol o amser. Gellir diwygio hyn ar gytundeb y ddwy ochr. Bydd y sesiynau fel arfer yn para tua 60 munud ac yn para rhwng 3 a 12 mis a bydd y rhain yn digwydd bob pythefnos neu bob pedair wythnos.