CEFNOGAETH BUSNES

Sgwrs heb ymrwymiad gydag Owain i drafod cychwyn eich busnes neu wneud newidiadau i'ch busnes presennol.

Cymorth Busnes yn Owain yn Siarad Busnes

Ein Cenhadaeth yn Owain Talks Business yw darparu datrysiadau fforddiadwy i fusnesau. Mae cymorth busnes yn derm eithaf cyffredinol.

Yma yn Owain Talks Business Limited rydym yn cynnig sgwrs dim-ymrwymiad gydag Owain i drafod cychwyn eich busnes neu wneud newidiadau i’ch busnes presennol.

Owain

Cyfarwyddwr
Hyfforddi, mentora a chymorth busnes.

Dechrau Busnes

Mae yna lawer o resymau mae pobl yn dechrau busnes ac un peth yn gyffredin yw eich bod chi’n gwneud hyn er mwyn gwneud arian a gwneud newidiadau yn eu bywydau.

Mae cychwyn busnes am y tro cyntaf yn fater o bwys gan fod llawer o agweddau i’w cymryd yn gyflym.

Mae Owain yn rheolwr busnes arobryn sydd wedi bod yn delio â busnesau ers 32 mlynedd. Mae ganddo ddealltwriaeth wych o faterion busnes ac mae’n gyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Ariannol Owain Talks Business Limited.

Bydd Owain yn gallu cynnig ei ddoethineb ar sut i wneud y naid i hunangyflogaeth a hefyd yn gallu cynnig a chyflenwi datrysiadau fforddiadwy a fydd yn rhoi’r cychwyn gorau a’r cyfle i’ch busnes ffynnu. Yn ogystal â hyn, mae Owain yn gallu eich cyflwyno i unigolion a rhwydweithiau gwerthfawr a fydd yn gallu cynnig cymorth pellach.

Gwneud newidiadau i'ch Busnes

Rydych chi’n gwybod ble rydych chi am fynd â’ch busnes ond dydych chi ddim yn siŵr ble i fynd i wneud i hyn ddigwydd.

Efallai y byddwch am ehangu, cyflogi staff, agor safle ychwanegol, masnachu’n rhyngwladol, hyrwyddo cynnyrch newydd, neu hyd yn oed arallgyfeirio i farchnadoedd a/neu fentrau newydd… mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Meddyliwch am OTB fel eich ‘siop un stop’ eich hun.

Drwy gysylltu â OTB byddwch yn cael mynediad at atebion fforddiadwy a fydd yn cefnogi’n llawn ac yn cael effaith gadarnhaol ar gyfer eich busnes. Yn ogystal â hyn, profiad Owain, bydd OTB yn gallu eich cyflwyno i unigolion a rhwydweithiau perthnasol a fydd yn eich cefnogi ymhellach. Rydym felly yn cael gwared ar y gwaith o ddod o hyd i’r bobl iawn fel y gallwch ganolbwyntio ar wneud eich busnes yn llwyddiant.

Er mwyn cefnogi’ch busnes i dyfu a datblygu, cysylltwch ag OTB heddiw fel y gallwn eich cynorthwyo i arloesi a mynd â’ch busnes i lefel newydd.